Våre tjenester

På vår fabrikk på Kalbakken i Oslo er vi fullt utstyret med en moderne maskinpark for tynnplatebearbeiding. Vi kan tilby:

  • Laserskjæring fra 0.5 til 10 mm, Amada Alpha med robotplukk
  • Dyptrekking, APT 200 tonn med robot mating/ plukk 
  • Robothåndtering, 10 stk Universal Robots
  • Eksenterpresse
  • Punktsveising, 4 stk
  • Kantpresse, 40 tonn, 2m
  • Monteringsarbeide med funksjonstest av elektriske apparater
  • Maskinering
  • 3D tegning og fotorendring
Foto: Stian Sønsteng