Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser:

Generelt

Vi sender kun varer i Norge. Dersom du ønsker varer sendt til utlandet, vennligst ta kontakt med oss

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Engmark Meteor AS.

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Engmark Meteor AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Angrefrist

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.

Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for  transporten tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar  produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Produktinformasjon

Engmark Meteor AS vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører.

Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Engmark Meteor AS eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Engmark Meteor AS fra kundens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt.

Engmark Meteor AS tar ingen ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. Engmark Meteor AS tar også forbehold om feil i produktinformasjonen.

Priser

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Pr. forsendelse tilkommer et gebyr på 100.- inkl mva. som dekker porto og eksp.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Engmark Meteor AS side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan Engmark Meteor AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen  er oppdaget.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med Klarna, VISA-kort, Mastercard.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150,-, for å dekke våre utlegg. Porto og returporto kommer i tillegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.


Ved delleveranser belastes kun delleveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, for tiden 9 % per år.

Levering

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.

Med leveringstid menes tiden fra ordrebekreftelse sendes til varen finnes tilgjenglig på nærmeste posthus.

Retur og reklamasjon

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, for produkter i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen  sendes oss skriftlig.
Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.
Ellers gjelder reklamasjon etter kjøpsloven. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett.

Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.